Polityka RODO

Nasza polityka RODO

 • Czym jest RODO?
 • Od kiedy stosujemy RODO?
 • Kto odpowiada za przetwarzanie danych?
 • Jakie dane pozyskujemy?
 • Jakie są Twoje prawa?
 • Kto zarządza Twoimi danymi?
 • Gdzie możesz złożyć skargę?

 

Czym jest RODO?

RODO to powszechni używany skrót od „Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych”

 

Od kiedy stosujemy RODO na stronie niniosklep.pl?

od 25.05.2018 roku

Kto odpowiada za przetwarzanie danych?

Administratorem danych jest Ninio – Anna Łączyńska z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 228 m.20

 

Jakie dane są przetwarzane?

Przetwarzane są przede wszystkim następujące dane: adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, mobilny identyfikator reklamowy, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera, a także inne podobne informacje.

 

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:

 1. W celu zawarcia i wykonania łączącej nas umowy i zapewnienia poprawnej jakości usług.
 2. Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych,
 3. udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami,

 

3) Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych

będziemy korzystać:

 1. przez czas potrzebny na wykonanie zawartej umowy kupna-sprzedaży
 2. przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać

dane, np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny)

 1. c) przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje

prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę

finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 RODO).

 

 1. d) Wykrywania nadużyć i zapobiegania im

– przez czas trwania

umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy), a następnie

przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające

z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń

lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas

trwania takich postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie

uzasadniony interes);

 

 1. e) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje

m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu

podmiotowi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia

wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie

uzasadniony interes);

 1. f) marketingu bezpośredniego

– przez czas trwania umowy

(podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

 

 1. g) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby

wewnętrzne: obejmuje to w szczególności raportowanie,

badania marketingowe

 

 1. h) wsparcia obsługi, w tym poprzez informowanie o czasie dostawy i realizacji zamówienia (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).

 

We wskazanych wyżej celach (oprócz celu „zawarcia i wykonania

umowy” oraz „wykonania obowiązków prawnych”) będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (np. w przypadku profilowania

marketingowego będziemy określać, którymi produktami dostępnymi na naszej stronie mogą być Państwo najbardziej zainteresowani).

Jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane.

 

Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane przekazujemy:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
 1. obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub

udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;

 1. b) partnerom wspierającym nas np. w wykonywaniu
 2. c) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym

na nasze zlecenie;

 

2) innym administratorom danych przetwarzającym dane we

własnym imieniu:

 1. agencjom reklamowym i podmiotom współpracującym przy organizacji akcji marketingowych lub przy obsłudze Klienta – w celu rozliczenia należnych im

wynagrodzeń;

 1. b) jeśli udostępnili nam Państwo swój adres korespondencyjny

w celu otrzymywania informacji i zawiadomień, zgodnie z przepisami Prawa telekomunikacyjnego: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

 1. b) podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw

księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim

staną się administratorem danych;

 

Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar

Gospodarczy (EOG)?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy

o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki

pozwalać nam będzie prawo.

 

Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo

w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania

Państwa danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu.

Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes

publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych

sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

 1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub
 2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 

Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania

Państwa danych.

Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie.

Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

 

Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie

Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa

 

Nasze dane kontaktowe:

Ninio – Anna Łączyńska

 1. Puławska 228 m.20

02-670 Warszawa

 

Dane kontaktowe: kontakt@niniosklep.pl

Drogi Użytkowniku,

W naszej firmie jesteśmy zgoni z RODO. Zamykając ten komunikat lub aktywnie korzystając z serwisu poprzez scrollowanie, klikanie na elementy strony poza komunikatem) wyrażasz zgodę na wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Ninio i zaufanych Partnerów Ninio do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach należących do Ninio. i w Internecie.

Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.

 

Informujemy, że poprzez dalsze korzystanie z tego Serwisu, bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies i im podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych. Ustawienia w zakresie cookie możesz zawsze zmienić (więcej o cookie w Politykach Prywatności poszczególnych serwisów).